Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania - budowa wodociągu tranzytowego

Chrząstowice 2010-01-25

OŚ-7624-2/10

 

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.01.2010 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowy wodociągu tranzytowego Dębska Kuźnia - Niwki”

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją załączoną do wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chrzastowice.pl  w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 KPA w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chrzastowice.pl;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrząstowicach;

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia- Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia;

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".